Inner Banner

Adult Haemato Lymphoid

Adult Haemato Lymphoid

Staff

Dr. Manju Sengar

Convener

Dr. Tanuja Shet

Secretary

Medical Oncology

 • Dr. Navin Khattry
 • Dr. Bhausaheb Bagal
 • Dr. Hasmukh Jain
 • Dr. Lingaraj Nayak
 • Dr. Jayashree Thorat
 • Dr. Sachin Punatar
 • Dr. Anant Gokarn
 • Dr. Sumeet Mirgh

Radiation Oncology

 • Dr. Siddhartha Laskar
 • Dr. Nehal Khanna
 • Dr. Jayant Sastri Goda
 • Dr. Sangeeta Kakoti

Pathology

 • Dr. Sumeet Gujral
 • Dr. Epari Sridhar
 • Dr. Uma Sakhadeo

Hemato- Pathology

 • Dr. P.G. Subramanian
 • Dr. Nikhil Patkar
 • Dr. Prashant Tembhare
 • Dr. Gaurav Chatterjee
 • Dr. Shruti Kapoor
 • Dr. Sweta Rajpal

Clinical Pharmacology

 • Dr. Vikram Gota
 • Dr. Manjunath Nookala Krishnamurthy

Nuclear Medicine and Molecular Bio-Imaging

 • Dr. Venkatesh Rangarajan
 • Dr. Archi Agrawal

Radiology

 • Dr. Nitin Shetty
 • Dr. Akshay Baheti
 • Dr. Daksh Chandra
 • Dr. Vasundhara Patil

Cytogenetics Laboratory

 • Dr. Dhanlaxmi Lalit Shetty
 • Ms. Purvi Mohanty
 • Ms. Hemani Jain

Basis Scientist

 • Dr. Jyoti Kode
 • Dr. Syed Hasan
 • Dr. Shilpee Dutt
 • Dr. Rohan Jayant Khadilkar

Transfusion Medicine

 • Dr. Meenakshi Singh

Psychiatrist

 • Dr. Jayita Deodhar

Medical Social Worker

 • Ms. Sunita Jadhav
 • Ms. Melba Koli
 • Ms. Aarti Tillu - ACTREC

DMG Co-ordinator

 • Ms. Preeti Pawaskar
Back to Top