Adult Haemato Lymphoid

Staff

Dr. Manju Sengar

Convener

Dr. Tanuja Shet

Secretary

Medical Oncology

 • Dr. Navin Khattry
 • Dr. Bhausaheb Bagal
 • Dr. Hasmukh Jain
 • Dr. Anant Gokarn
 • Dr. Sachin Punatar
 • Dr. Avinash Bonda
 • Dr. Lingaraj Nayak

Radiation Oncology

 • Dr. Siddharth Laskar
 • Dr. Nehal Khanna
 • Dr. Jayant Sastri Goda

Pathology

 • Dr. Sumeet Gujral
 • Dr. Tanuja Shet
 • Dr. Sridhar Epari

Radiology

 • Dr. Suyash Kulkarni
 • Dr. Nitin Shetty
 • Dr. Nilesh Sable
 • Dr. Akshay Baheti

Cytogenetics

 • Dr. Dhanlaxmi Shetty
 • Ms. Hemani Jain

Hemato - Pathology

 • Dr. P G Subramanian
 • Dr. Prashant Tembhare
 • Dr. Nikhil Patkar

Nuclear Medicine and Molecular Imaging

 • Dr. Venkatesh Rangarajan
 • Dr. Archi Agarwal

Clinical Pharmacology

 • Dr. Vikram Gota
 • Dr. Manjunath K

Psychiatrist

 • Dr. Joyita Deodhar

DMG Co-ordinator

 • Mrs. Preeti Pawaskar

Medical Social Worker

 • Mrs. Sunita Jadhav
 • Ms. Bhagyashree Tillu

Basic Scientists

 • Dr. Jyoti Kode
 • Dr. Shilpee Dutt
 • Dr. Rukmini Govekar
 • Dr. Syed Hassan
Back to Top