Gastro Intestinal (GI)

Staff

Dr. Avanish Saklani

Convener

Dr. Vikas Ostwal

Secretary

Medical Gastroenterology

 • Dr. Shaesta Mehta
 • Dr. Prachi Patil
 • Dr Ganapathy Kini

Surgical oncology

 • Dr. Shailesh V. Shrikhande
 • Dr. Mahesh Goel
 • Dr. Avanish Saklani
 • Dr.Ashwin Desouza
 • Dr.Shraddha Patkar
 • Dr.Manish Bhandare
 • Dr.Vikram Chaudhari

Radiation Oncology

 • Dr. Reena Engineer

Radiology

 • Dr. Suyash Kulkarni
 • Dr. Nitin Shetty
 • Dr Akshay Baheti
 • Dr Amit Chaudhary
 • Dr Aparna Katdare
 • Dr Kunal Mistry
 • Dr Kunal Gala
 • Dr Ankita Ahuja
 • Dr Vasundhra Smriti

Pathology

 • Dr. Mukta Ramadwar
 • Dr. Kedar Deodhar
 • Dr. Munita Bal
 • Dr.Rajiv Kumar

Nuclear Medicine & Molecular Imaging

 • Dr. Venkatesh Rangarajan
 • Dr. Nilendu Purandare
 • Dr. Archi Agarwal
 • Dr. Ameya Puranik

DMG Coordinator

 • Dr. Chaitali Nashikkar

Epidemiology

 • Dr. Rajesh Dikshit
 • Sharayu Mhatre

Medical Oncology

 • Dr.Vikas Ostwal
 • Dr. Anant Ramaswamy

Basic Scientists

 • Dr. Sanjay Gupta
 • Dr. Amit Dutt
Back to Top