Paediatric Hemato Lymphoid

Staff

Dr. Chetan Dhamne

Convener

Dr. Prashant Tembhare

Secretary

Pediatric Medical Oncology

 • Dr. Shripad D Banavali
 • Dr. (Surg Cdr) Gaurav Narula
 • Dr. Nirmalya Roy Moulik
 • Dr. Vasudev Bhat
 • Dr. Chetan Dhamne

Radiation Oncology

 • Dr. Siddharth Laskar
 • Dr. Nehal Khanna

Surgical Oncology

 • Dr. Sajid Qureshi

Hemato-Pathology

 • Dr. Tanuja Shet
 • Dr. Sumeet Gujral
 • Dr. Sridhar Epari
 • Dr. Prashant Tembhare
 • Dr. Nikhil Patkar
 • Dr. P. G. Subramanian

Cytogenetics

 • Dr. Dhanlaxmi Shetty

Medical Oncology &Transplantation

 • Dr. Navin Khattry

Microbiologist

 • Dr. Rohini Kelkar

Radiology & Nuclear Medicine

 • Dr. Venkatesh Rangarajan
 • Dr Seema Medhi

Radiology

 • Dr. Seema Kembhavi
 • Dr. Akshay Baheti
 • Dr. Tejas Kapadia
 • Dr. Vasundhara Smriti

Psychiatry and Clinical Psychology

 • Dr. Joyita Deodhar

Clinical Pharmacology

 • Dr. Vikram Gota

Immunology

 • Dr.Shubhada V. Chiplunkar

Interventional Radiology

 • Dr. Nitin Shetty
 • Dr. Raghunath Nagvekar

Anesthesiology and Intensive Care

 • Dr. Vijaya Patil
Back to Top